Maandbrief 10


MAANDBRIEF 10                  2 juni 2017
Kalender
5  juni                                         Tweede Pinksterdag                                       
 6 juni  Studiedag
 9 juni Verjaardagsfeest (12 uur uit)
 12 t/m 16 juni          Kamp groep 8
 13 t/m 16 juni  Avondvierdaagse
16  juni Overbos bij de avondvierdaagse
 3 juli Afscheid groep 8
 3 juli  Rapport mee
 5 juli          Wennen in de nieuwe klas
 6 juli Talentenshow (12 uur uit)
 7 t/m 20 aug Zomervakantie
 

Oeps....
Er staat een fout in de jaarkalender! De zomervakantie eindigt op 20 augustus.
De kinderen moeten op 21 augustus weer naar school, dan start het nieuwe schooljaar. Onze excuses voor het ongemak.

Continurooster
Vijf gelijke dagen vanaf 21 augustus 2017
We naderen met rasse schreden het einde van schooljaar 16-17 en zijn al weer druk bezig met de organisatie van het nieuwe schooljaar, waaronder het vijf gelijke dagen model met continurooster.
Volgend schooljaar gaan wij starten met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de schooltijden op alle dagen van 8:30 uur tot 14:00 uur zijn.
De deuren van de school gaan om 8:20 uur open en u kunt uw kind(eren) in de groep brengen.
Om 14:00 uur komen de leerlingen onder begeleiding naar buiten.
Het lunchen zal in het klaslokaal plaatsvinden tussen 12:00 uur en 12:30 uur onder begeleiding van de eigen juf of meester. De kinderen nemen iedere dag zelf hun lunch mee die zij kunnen koelen in de koelkasten in het voormalig overblijflokaal.
Na het lunchen gaan de leerlingen naar buiten onder begeleiding van een andere groepsleerkracht, zodat de juf of meester ook even in de gelegenheid is om in alle rust zijn of haar lunch te nuttigen.
Tijdens de inventarisatie van het continurooster in december hebben er een flink aantal ouders in de ouderbouwgroepen zich op papier aangemeld voor de z.g.n. "Boterhammenbrigade".
Deze namen zullen worden doorgegeven aan de leerkrachten van de groepen 1,2,3 en 4 zodat zij deze ouders kunnen benaderen. Wij hopen nog steeds op uw hulp te kunnen rekenen tijdens het lunchen van de leerlingen in de onderbouw.
Naschoolse opvang:
Tot nu toe zijn er ongeveer tien leerlingen aangemeld voor het overgangsuurtje tussen 14:00 uur en 15:15 uur. Dit zijn genoeg aanmeldingen om op maandag, dinsdag en donderdag  opvang te realiseren tot 15:15 uur.
De voorschoolse en naschoolse opvang zal georganiseerd worden door Irma Wagemaker. Zij zal samen met een aantal oud tso leidsters een gezellig programma gaan organiseren. De huidige overblijftarieven worden hiervoor gehanteerd.
 


    
Kinderopvang voor het nieuwe schooljaar

    

Aan de ouders/verzorgers van Basisschool het Overbos

Onlangs heeft de basisschool van uw kind(eren) het besluit genomen om met ingang van het nieuwe schooljaar het continurooster in te voeren. De nieuwe schooltijden zijn dan van 08:00 uur tot 14:00uur.

Graag informeren wij u over ons aanbod na invoering van het continurooster. Onze huidige klanten zullen naast dit schrijven ook nog separaat worden geïnformeerd.

Bij de start van het nieuwe schooljaar bieden wij de huidige en toekomstige klanten de mogelijkheid een overeenkomst af te sluiten van 14:00 uur tot 17:30 uur. Voor huidige klanten blijft het aantal opvanguren hierdoor gelijk. Natuurlijk kunnen ouders die gebruik maken van de buitenschoolse opvang tot 18.30 uur ook een extra uur buitenschoolse opvang afnemen. Ouders die nu op de woensdag- en/of vrijdagmiddag een lange middag afnemen vanaf 12.00 ontvangen een aangepaste overeenkomst vanaf eindtijd school tot 17:30uur/18:30uur.

In onderstaand overzicht geven wij u inzicht in de kosten per uur. Dit is het bruto-uurtarief. Op basis van het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van beide ouders, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De rekenvoorbeelden, welke u in de bijlage aan dit schrijven treft, geven u een indicatie van de netto maandelijkse kosten na verrekening van de kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.toeslagen.nl

Tarieven per uur BSO inclusief vakantieopvang tot 17.30 uur

€ 7,05

BSO exclusief vakantieopvang tot 17.30 uur

€ 8,65

BSO inclusief vakantieopvang tot 18.30 uur

€ 6,95

BSO exclusief vakantieopvang tot 18.30 uur

€ 8,55

BSO vakantieopvang

€ 7,25

VSO

€ 7,25

Knipkaarttarief

€ 8,00

Indien u vrijblijvend informatie wenst te ontvangen over ons aanbod en de tarieven 2017, kunt u contact opnemen met ons regiokantoor op telefoonnummer 010-4074700 of mail naar regiozuidholand@kinderopvanghumanitas.nl. Wij nemen vervolgens persoonlijk contact met u op.
 

Rekenvoorbeelden voor netto kosten

Rekenvoorbeelden:  (dit is slechts een indicatie om u een beeld te geven van de kosten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Voor vragen of een persoonlijke kostenberekening, kunt u altijd vrijblijvend con tact opnemen met ons regiokantoor. De bedragen zijn afgerond naar hele euro's)
 
Gezamenlijk
belastbaar
jaarinkomen
% Vergoeding
belastingdienst
Opvang van 14.00-18.30 uur
inclusief vakantieopvang
Opvang van 14.00-17.30 uur
inclusief vakantieopvang
   
 
1e kind
 
 
2e kind
 
Netto kosten
 
Netto kosten

per maand bij
2 kinderen
 
Netto kosten

per maand bij
1 kind
 
Netto kosten

per maand bij
2 kinderen
per maand
bij 1 kind
€            20.000 94,0% 95,0% €             20 €              33 €               17 €               33
€            40.000 83,3% 94,0% €             36 €              53 €               33 €               51
€            75.000 56,0% 88,9% €             84 €             109 €               75 €              100
             
 
Gezamenlijk
belastbaar
jaarinkomen
 
 
% Vergoeding
belastingdienst
 
Opvang van 14.00-18.30
uur exclusief
vakantieopvang
 
 
Opvang van 14.00-17.30 uur
exclusief vakantieopvang
   
 
1e kind
 
 
2e kind
 
Netto kosten
 
Netto kosten

per maand bij
2 kinderen
 
Netto kosten

per maand bij
1 kind
 
Netto kosten

per maand bij
2 kinderen
per maand
bij 1 kind
€            20.000 94,0% 95,0% €             34 €              67 €               28 €               54
€            40.000 83,3% 94,0% €             45 €              78 €               36 €               63
€            75.000 56,0% 88,9% €             72 €             111 €               57 €               89

Wij vertrouwen erop u met deze informatie aangaande ons aanbod van dienst te zijn

Met vriendelijke groet,

Joke Stolk
Locatiemanager Kinderopvang Humanitas
Mob. 0620541645


Verjaardagsfeest
Vrijdag 9 juni vieren alle juffen en meesters hun verjaardag. Ook onze gymleerkracht Vincent van Oudheusden viert mee.
We doen dit met een spetterend feest met het thema 'Water', passend bij ons thema van Topondernemers. Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.
We starten om 8.30 uur op het plein. De leerlingen worden door alle juffen en meesters gezamenlijk ontvangen en gaan hierna naar hun eigen klas. Vanaf 9.30 uur spelen we allerlei waterspelletjes op het plein.
De juffen en meesters, maar ook onze ouderraad, zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
Om 12 uur is het feest afgelopen. Let op: anders dan vermeld in de jaarkalender zijn de kinderen 's middags vrij.
Voor de begeleiding van alle spelletjes hebben we veel hulp nodig! U kunt zich opgeven bij de juf/meester van uw kind. Tijdstip 9.30- 11.45 uur.
Hartelijk dank daarvoor!.Uitnodiging talentenshow.

 Donderdagochtend 6 juli sluiten we het schooljaar weer af met onze jaarlijkse talentenshow op het schoolplein. Vanaf deze week kunnen de kinderen zich opgegeven om het podium te betreden. Inschrijfformulieren zijn op te halen bij meester Gino, groep 1/2a. Doe dit zo spoedig mogelijk, zodat je genoeg tijd hebt om te oefenen!
Rond 9.15 uur starten de optredens.
We nodigen alle ouders, opa's/ oma's en andere belangstellenden uit om op ons terras , onder het genot van een kopje thee/ koffie,  de deelnemers aan te moedigen.
De kinderen kunnen deze ochtend gewoon hun hapje /drinken meenemen.  Houd rekening met de kleding - we zijn een groot deel van de ochtend buiten.
Direct na de show begint de zomervakantie. We nemen nog even afscheid van elkaar in de klas, waarna de kinderen met de ouders mee naar huis kunnen.
Let op: De kinderen kunnen al eerder uit zijn dan 12.00 uur!!

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Binnenkort wordt de nieuwsbrief vanaf de website gemaakt. U kunt u alvast aanmelden voor de nieuwsbrief op de website van het overbos:  www.hetoverbos.nl, onder het kopje nieuws en dan nieuwsbrieven. Hier kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. 

Ouderportaal
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging via uw kind om u aan te melden voor het Ouderportaal. Ouderportaal is gekoppeld aan de website van de school en kunt u als app installeren op uw telefoon of tablet. Dit is een gesloten omgeving, waar u alleen in kunt met een inlogcode. Elk kind krijgt 2 inlogcodes, zodat beide ouders zich kunnen aanmelden. Komend jaar zal het Ouderportaal ingezet gaan worden om de communicatie tussen school en u te verbeteren. Met dit Ouderportaal kunt u ziekmeldingen doen, contact met de leerkracht opnemen en krijgt u informatie,nieuws en foto's uit de groep(en) van uw kind(eren).  Dit zal Klasbord gaan vervangen.


BSO bus
Kunt u om 15.15 uur rekening  houden met de bussen van de BSO? Zij maken gebruik van het middenstuk om hun bussen te parkeren.  Wij vragen u  uw fiets hier niet te plaatsen, zodat zij met 2 bussen kunnen parkeren.
Bedankt voor uw medewerking.

  

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal