Engels op de basisschool

Op het Overbos wordt Engels geven vanaf groep 1.
Op deze manier komen kinderen al vanaf jongs af aan in aanraking met de Engelse taal.
In de groepen 1 t/m 3 wordt gewerkt met de methode My Little Island. Hierbij worden de lessen spelenderwijs aangeboden door middel van liedjes, woorden en korte zinnetjes, met de focus het voeren van korte gesprekjes.
In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met My Discovery Island. Dit is het vervolg van My Little Island, waarbij de lessen Engels steeds meer overgaan op de gehele les in het Engels.
Eenmaal per week worden de lessen gegeven door een leerkracht met specialisatie Engels en eenmaal per week door de eigen leerkracht.

 

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk