Programmeren en robotica

Het Overbos wil leerlingen opleiden voor de toekomst. Het doel van leren programmeren is leerlingen abstract inzicht meegeven, het creatieve oplossingsgerichte vermogen te stimuleren en kennis mee te geven van digitale systemen, zodat zij in de toekomst goed kunnen overleggen met technici over wat zij nodig hebben om bijvoorbeeld het werk te vergemakkelijken of het werkproces te kunnen versnellen. De communicatie zal beter verlopen doordat leerlingen over een stukje basiskennis beschikken. 

Vanaf groep 1 maken leerlingen kennis met het programmeren van robotjes. In de groepen 1 tot en met 4 ligt de focus op spelen en interesseren. 

Vanaf groep 5 zullen leerlingen naast het programmeren van robotjes ook les krijgen in het programmeren op zich. Dit gebeurt met het programma van Bomberbot. Hierbij leren ze door middel van unplugged activiteiten met de leerkracht, waarna ze het geleerde verwerken in een computerspel. In de groepen 5 en 6 ligt de nadruk op leren en ontdekken en in de groepen 7 en 8 ligt de focus op creëren.   

Ook dit jaar zal meegedaan worden aan de First Lego League door leerlingen van groep 7 en 8. Bij deze wedstrijd draait het om het programmeren van de Lego Mindstorms, het goed kunnen samenwerken en het uitvoeren van een onderzoek bij het thema van het jaar. 
 

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk