Schooldocumenten

Hier vindt u:
 • De schoolgids,
 • Het schoolplan
 • Het jaarplan,
 • Onze uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs,
 • Ons schoolondersteuningsprofiel,
 • Het gedragsprotocol,
 • Burgerschap op het Overbos.

De schoolgids

Schoolgids Het Overbos 2022-2023.pdf


Het schoolplan

Schoolplan2019-2023.pdf

Het jaarplan

jaarplan2021-2022 het Overbos.pdf

Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs 
 
schooljaar Praktijk onderwijs LWOO VMBO basis VMBO Kader/ gemengd VMBO theoretische leerweg VMBO TL/ HAVO HAVO HAVO/ VWO VWO
2020-2021 0 0 2     5     2 4 3 7 7
2019-20220 0 0 2 3 6 1 3 6 8
2018-2019 0 0 0 3 7 0 6 3 11

Schoolondersteuningsprofiel

SOP schoolondersteuningsprofiel Het Overbos.pdf

Het gedragsprotocol

Gedragsprotocol OBS het Overbos.pdf

Burgerschap op het Overbos

Burgerschap op het Overbos.pdf


 

Europese privacy wetgeving (AVG)  
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.   

  In verband met deze privacywetgeving heeft Onderwijsgroep PRIMO vpr een aantal richtlijnen moeten opstellen om deze privacyregels te kunnen waarborgen voor haar leerkrachten, overige werknemers en alle leerlingen. In verband hiermede willen wij u vragen de volgende privacyregels te respecteren en na te leven.   

AVG- zo doen wij dat: Foto's op school:  

 • Ouder(s)/verzorger(s) die meegaan op excursies en dergelijke verzoeken wij geen foto's en/of video's te maken.  

 • Ouder(s)/verzorger(s) die komen kijken tijdens schoolactiviteiten buiten de school, bijvoorbeeld sportdag, vragen wij geen foto's en/of video's te verspreiden waar andere kinderen op staan dan die van henzelf (wettelijk is elke burger verplicht bij de verspreiding van beeldmateriaal rekening te houden met de privacy van een ander).  

 • Ouder(s)/verzorger(s) die komen kijken tijdens schoolactiviteiten binnen de school verzoeken wij geen foto's en/of video's te maken.  

 • Wij vragen ouders om toestemming voor het plaatsen van foto's op Ouderportaal, de website, in de krant en op social media. 


 

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk