Lego Mindstorms

 
Lego Mindstorms

Het Overbos is gericht op de toekomst. Binnen het onderwijs zal programmeren en Robotica een steeds grotere plek innemen. 
Het Overbos wil leerlingen opleiden voor de toekomst. Hoe deze eruit ziet, kan niemand voorspellen. De afgelopen tien jaar is de techniek met een sneltreinvaart ons leven in gekomen. Om leerlingen goed voor te bereiden op deze toch vrij onbekende toekomst, zijn de 21st Centrury skills van groot belang. Onder 21st Century skills worden de volgende vaardigheden verstaan: creatief denken, samenwerken, ICT basisvaardigheden, kritisch denken, probleemoplossend denken, computational thinking, informatievaardigheden, media wijsheid, communiceren, sociale- en culturele vaardigheden, zelfregulatie.
Naast het trainen van deze vaardigheden binnen de reguliere vakken, wordt op het Overbos specifiek aandacht besteed aan programmeren en Robotica. Leerlingen leren spelenderwijs programmeren. Er wordt een doorgaande lijn ontwikkeld vanaf groep 1. Hierbij zullen kleuters een robot gaan programmeren door middel van kleuren en symbolen. Vanaf groep 3/4 zal het programmeren op een tablet of pc erbij komen. Dit zal verder uitgebouwd worden wanneer leerlingen in de hogere groepen komen. Door het leren programmeren zullen de leerlingen veelvuldig te maken krijgen met deze 21st Century skills.  

In de bovenbouw wordt er gewerkt met Lego Mindstorms. Een aantal leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 bouwt samen een Robot, waarna deze geprogrammeerd wordt. Vervolgens nemen de leerlingen van verschillende scholen het tegen elkaar op in een wedstrijd. De lessen Lego Mindstorms worden in samenwerking met het Helinium gegeven.
Twee teams zullen de school vertegenwoordigen op de First Lego League bij RDM Innovation Dock op 24 november. Zij zullen de strijd aangaan met andere teams uit de regio.

Een team heeft de regio finale gewonnen en mag nu uitkomen voor de regio in de Benelux finale op 16 februari in Eindhoven.


 

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal