TopOndernemers

Op het Overbos wordt in de groepen 3 t/m 8 gewerkt  metTopOndernemers. TopOndernemers is een methodiek die kinderen de wereld laat ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs.
Kinderen worden op deze manier uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht.
De onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld worden in samenhang aangeboden. Ook onderwerpen uit andere leergebieden worden betrokken op de 'oriëntatie op jezelf en de wereld'. Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van informatie in tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie). 
De kinderen gaan aan de slag met een opdrachtkaart met een probleemstelling. Dit moet uitgewerkt worden in kleine groepjes, tweetallen of individueel. De kinderen werken aan een product, zoals bijvoorbeeld een muurkrant, een poster of een PowerPoint. Dit product presenteren ze uiteindelijk aan de klas, waardoor de kinderen leren van hun klasgenootjes. In de groepen 5 t/m 8 plannen ze van te voren hoe ze de opdracht willen aanpakken. Wat moet er gedaan worden, wat wordt de taakverdeling, aan welke doelen moeten we voldoen enz. 
De leerkracht stuurt en begeleidt de leerlingen. De kinderen oefenen zo ook regelmatig met presenteren waardoor er geen aparte spreekbeurt of boekbespreking gegeven hoeft te worden. 


 

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk