Overbos Plusgroep

Het Overbos heeft zijn eigen plusgroep.
Er is een plusgroep 5/6/7 op vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur. De plusgroep staan onder leiding van Geessien Kuipers. Een leerkracht met een specialisatie op meer- en hoogbegaafdheid. De leerlingen van groep 8 kunnen naar een plusklas op het voortgezet onderwijs.

De plusgroep heeft de volgende uitgangspunten:
  • Erkenning van specifieke onderwijsbehoefte meer begaafde leerling
  • Ontwikkelen cognitief talent, maar ook vaardigheden
  • Niet versnellen, maar verbreden
  • Leren te leren
  • Stimuleren leerlingen die 'extra' uitdaging aankunnen
  • Organiseren contactmomenten tussen meer begaafde leerlingen
  • Praktische tools en instrumenten voor leerkrachten
Op deze manier willen wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

De plusgroep vindt plaats op de Bosrand. De leerlingen zullen onder begeleiding van de plusklas leerkracht terug fietsen naar het Overbos.

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk