Overbos Plusgroepen

De Overbos plusgroepen

Het Overbos heeft zijn eigen plusgroepen. 
Er is een plusgroep 6/7 op donderdag van 8.30 tot 11.30 uur en een plusgroep 4 t/m 5 op vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur. De plusgroepen staan onder leiding van Geessien Kuipers. Een leerkracht met een specialisatie op meer- en hoogbegaafdheid. De leerlingen van groep 8 kunnen naar een plusklas op het voortgezet onderwijs.

De plusgroepen hebben de volgende uitgangspunten:
  • Erkenning van specifieke onderwijsbehoefte meer begaafde leerling
  • Ontwikkelen cognitief talent, maar ook vaardigheden
  • Niet versnellen, maar verbreden
  • Leren te leren
  • Stimuleren leerlingen die 'extra' uitdaging aankunnen
  • Organiseren contactmomenten tussen meer begaafde leerlingen
  • Praktische tools en instrumenten voor leerkrachten
Op deze manier willen wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

De plusklassen zullen dit schooljaar les krijgen op de Bosrand. De leerlingen zullen onder begeleiding van de plusklas leerkracht terug fietsen naar het Overbos.

Onderzoekend

Uitdagend

Sociaal