Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, dus ook op onze school, worden helaas af en toe fouten gemaakt. Deze zaken kunnen in eerste instantie het beste met de leerkracht en/of andere directbetrokkenen besproken worden. Maak een afspraak: u weet dan zeker dat de leerkracht alle aandacht en tijd voor u heeft.
Elke leerkracht neemt iedere leerling en ouder serieus en probeert goed te luisteren. Bij problemen probeert de leerkracht samen met de leerling en/of ouder(s) de beste oplossing te vinden.
Iedere ouder en elke leerling kan een beroep op de vertrouwenspersoon (dit is op onze school Stanneke Matthijsse) doen als er problemen zijn, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of met anderen durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik door leerkrachten of schoolleiding is het van belang met de contactpersoon hierover te praten.
Als de groepsleerkracht van uw kind tevens de contactpersoon van de school is, dan kunt u direct met de directie overleggen. Indien u dit ook niet wenselijk acht, kunt u contact opnemen met het bestuur.
Verdere details staan in het klachtenreglement van de school. De klachtenregeling van de externe klachtencommissie is op school aanwezig.

 


 

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk