Interne contactpersoon

Op obs Het Overbos willen wij dat alle leerlingen, ouders en medewerkers zich veilig voelen en gehoord voelen. Soms kan het zijn dat er zaken spelen waarmee je worstelt zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie/geweld of discriminatie. Blijf daar niet mee zitten.

Als medewerker, ouder of leerling van Het Overbos, kun je je verhaal namelijk kwijt bij een interne contactpersoon. Met de interne contactpersoon spreek je af hoe met de door jou verstrekte informatie wordt omgegaan. Uitgangspunt is dat alle informatie vertrouwelijk blijft.

Wat kan de interne contactpersoon doen:

Allereerst kun je bij haar je verhaal kwijt. Verder kan zij je, als je dat wilt, adviseren over:

·         hoe je met de pleger in gesprek kunt gaan;

·         hoe ze tussen jou en de pleger kan bemiddelen;

·         wat de externe contactpersoon voor je kan betekenen.

De interne contactpersoon kan doorverwijzen naar de externe contactpersoon, uiteraard alleen met instemming van de leerling (of diens ouders) en hierbij kan zij behulpzaam zijn.

In de ernstige gevallen kan zij je helpen tegen iemand een formele klacht in te dienen. Als je last hebt van ongewenst gedrag, onveilig gevoel, pestgedrag, situaties die je onzeker maken, staat zij achter jou.

Anders gezegd: zij neemt voor waar aan wat je haar vertelt en zal je op grond daarvan adviseren. Als je bij haar langkomt, houd jij de regie, zij is slechts adviseur en jij bepaalt dus uiteindelijk wat je wilt dat er gebeurt. En belangrijk is om te weten, dat zij geheimhoudingsverplichting heeft en dat zij zonder jouw toestemming geen actie zal ondernemen.

Op onze school is Stanneke Matthijsse de interne contactpersoon.
 

Ontruiming

We oefenen jaarlijks het ontruimen volgens de procedure van het ontruimingsprotocol. Bij een alarmmelding is het van belang dat de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht het pand rustig verlaten. Elke klas verzamelt buiten de school op een vaste afgesproken plek.

Ouders: mocht het ontruimingsalarm afgaan als u in de school bent, dan verzoeken we u zo snel mogelijk de school te verlaten en onze procedure aan de leerkracht over te laten. Alleen op deze manier kunnen wij de veiligheid van alle kinderen waarborgen.

Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. We verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om goed onderwijs te kunnen geven en we zorgen ervoor dat niemand anders dan noodzakelijk toegang heeft tot deze gegevens.

Europese privacy wetgeving (AVG)  
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.   

 In verband met deze privacywetgeving heeft EduMare een aantal richtlijnen moeten opstellen om deze privacyregels te kunnen waarborgen voor haar leerkrachten, overige werknemers en alle leerlingen. In verband hiermede willen wij u vragen de volgende privacyregels te respecteren en na te leven. 

  • Ouder(s)/verzorger(s) die meegaan op excursies en dergelijke verzoeken wij geen foto's en/of video's te maken.  

  • Ouder(s)/verzorger(s) die komen kijken tijdens schoolactiviteiten buiten de school, bijvoorbeeld sportdag, vragen wij geen foto's en/of video's te verspreiden waar andere kinderen op staan dan die van henzelf (wettelijk is elke burger verplicht bij de verspreiding van beeldmateriaal rekening te houden met de privacy van een ander).  

  • Ouder(s)/verzorger(s) die komen kijken tijdens schoolactiviteiten binnen de school verzoeken wij geen foto's en/of video's te maken.  

  • Wij vragen ouders om toestemming voor het plaatsen van foto's op Ouderportaal, de website, in de krant en op social media. 

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk